Akrylát

Materiál, který díky svým charakteristickým vlastnostem velmi podobný dřevu.